Systemy kominowe

Rodzaje oferowanych systemów kominowych

System jednościenny z blachy kwasoodpornej

System przeznaczony jest do bezpiecznego odprowadzenia spalin z pieców gazowych, oraz olejowych. Zapobiega występowaniu wykwitów na ścianach komina, a także dewastacji ścian istniejącego przewodu kominowego.

Charakterystyka
Przy przebudowie kotłowni z istniejącymi kominami starego typu, ma zastosowanie system rur i kształtek kwasoodpornych montowanych we wnętrzu komina. W wyniku tego otrzymujemy nowy komin mieszczący się w starym. Wybór średnicy komina nie jest obojętny i uzależniony jest od nowego urządzenia grzewczego i wysokości istniejącego komina. Odpowiednie dobranie średnicy zapobiega nadmiernemu wykraplaniu się pary wodnej i utrzymaniu temperatury. Średnice przewodu spalinowego należy tak dobrać, aby na całej długości przewodu podciśnienie ciągu w czasie pracy urządzenia gazowego nie było mniejsze niż 1 Pa i nie większe niż 15 Pa.

Zakres średnic wynosi od fi: 60 mm do fi 500 mm. Elementy kwasoodporne są ze sobą łączone liniowo poprzez wykonanie spawu plazmowego. Zastosowanie w tym procesie argonu wyklucza możliwość utleniania się stali i zapewnia wysoką szczelność połączeń.

Należy pamiętać o przeglądzie i okresowym czyszczeniu komina wykonanym przez mistrza kominiarskiego za pomocą odpowiednich szczotek wykonanych z plastiku lub chromoniklu.

Specyfikacja techniczna
Przeznaczeniegaz; olej
Grubość materiału0,6-0,8 mm
Materiałstal kwasoodporna 1.4404
Temperatura pracy400º C
Zakres średnic80 mm-500 mm

System dwuścienny z blachy kwasoodpornej

System przeznaczony jest do bezpiecznego odprowadzenia spalin z pieców gazowych i olejowych. Jest to zewnętrzny komin stalowy mocowany do ścian budynku, możliwe jest stosowanie go nie tylko dla kotłów przemysłowych ale także dla odbiorców indywidualnych np. w budynkach mieszkalnych, gdy nie ma możliwości podłączenia pieca w istniejący kanał kominowy.

Charakterystyka
Bardzo często przy budowie lub modernizacji istniejących kotłowni zachodzi konieczność wykonania nowego komina. Wtedy instaluje się komin kwasoodporny w systemie dwuściennym. Składa się on z wewnętrznej rury kwasoodpornej i zewnętrznej chromoniklowej, pomiędzy którymi zastosowana jest jako izolacja wełna mineralna. Właściwa izolacja cieplna ma decydujące znaczenie dla utrzymania odpowiedniej temperatury ścianek komina w celu ochrony przed wytrącaniem się i zamarzaniem kondensatu. W tym systemie wełna mineralna występuje w grubości 30mm. Izolacja musi być oczywiście materiałem niepalnym.

Wewnętrzne rury systemu dwuściennego są łączone ze sobą kielichem do góry, tak by był zachowany właściwy kierunek ścieku skroplin. Natomiast rury płaszcza zewnętrznego są montowane odwrotnie , czyli kielichem do dołu. Ma to zapobiec niekorzystnym wpływom atmosferycznym i zapobiega przedostawaniu się np: wody deszczowej do środka systemu.

Specyfikacja techniczna
Przeznaczeniegaz; olej
Grubość materiału0,6-0,8 mm
Materiałstal kwasoodporna 1.4404/1.4301
Temperatura pracy400º C
Zakres średnic80 mm-500 mm

System jednościenny z blachy żaroodpornej

System przeznaczony jest do bezpiecznego odprowadzenia spalin z pieców na paliwa stałe. Zapobiega występowaniu wykwitów na scianach komina, a także dewastacji ścian istniejącego przewodu kominowego.

Charakterystyka

System kominowy, który służy do montowania rur i kształtek we wnętrzu komina. Zastosowanie tego systemu, służy do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych drewnem, pelletem oraz paliwami stałymi. Przy przebudowie kotłowni z istniejącymi kominami starego typu, ma zastosowanie system rur i kształtek żaroodpornych montowanych we wnętrzu komina. W wyniku tego otrzymujemy nowy komin mieszczący się w starym. Wybór średnicy komina nie jest obojętny i uzależniony jest od nowego urządzenia grzewczego i wysokości istniejącego komina.

Zakres średnic wynosi od fi: 130 mm do fi 500 mm. Elementy żaroodporne wykonywane są ze stali o grubości od 0,8mm do 1mm i łączą się ze sobą liniowo poprzez wykonanie spawu plazmowego. Zastosowanie w tym procesie argonu wyklucza możliwość utleniania się stali i zapewnia wysoką szczelność połączeń.
Należy pamiętać o przeglądzie i okresowym czyszczeniu komina wykonanym przez mistrza kominiarskiego za pomocą odpowiednich szczotek wykonanych z plastiku lub chromoniklu.

Specyfikacja techniczna
Przeznaczeniepaliwa stałe
Grubość materiału1 mm
Materiałstal żaroodporna 1.4828
Temperatura pracy600º C
Zakres średnic130 mm-500 mm

System dwuścienny z blachy żaroodpornej

System przeznaczony jest do bezpiecznego odprowadzenia spalin z pieców na paliwo stałe. Jest to zewnętrzny komin stalowy mocowany do ścian budynku, możliwe jest stosowanie go nie tylko dla kotłów przemysłowych ale także dla odbiorców indywidualnych np. w budynkach mieszkalnych, gdy nie ma możliwości podłączenia pieca w istniejący kanał kominowy.

Charakterystyka
Składa się on z wewnętrznej rury żaroodpornej i zewnętrznej chromoniklowej, pomiędzy którymi zastosowana jest jako izolacja wełna mineralna ognioodporna. Właściwa izolacja cieplna ma decydujące znaczenie dla utrzymania odpowiedniej temperatury ścianek komina w celu ochrony przed wytrącaniem się i zamarzaniem kondensatu. Izolacja musi być oczywiście materiałem ognioodpornym.

Wewnętrzne rury systemu dwuściennego są łączone ze sobą kielichem do góry, tak by był zachowany właściwy kierunek ścieku skroplin. Natomiast rury płaszcza zewnętrznego są montowane odwrotnie , czyli kielichem do dołu. Ma to zapobiec niekorzystnym wpływom atmosferycznym i zapobiega przedostawaniu się np: wody deszczowej do środka systemu.

Specyfikacja techniczna
Przeznaczeniepaliwa stałe
Grubość materiału1 mm
Materiałstal żaroodporna 1.4828/1.4301
Temperatura pracy600º C
Zakres średnic130 mm-500 mm

System jednościenny owalny z blachy żaroodpornej

System przeznaczony jest do bezpiecznego odprowadzenia spalin z pieców na paliwa stałe. Zapobiega występowaniu wykwitów na scianach komina, a także dewastacji ścian istniejącego przewodu kominowego. System ten stosuje się w kanałach o przekroju prostokątnym, swoim kształtem idealnie można go dopasować się do istniejącego przekroju komina i maksymalnie wykorzystać przestrzeń.

Charakterystyka
System kominowy, który służy do montowania rur i kształtek we wnętrzu komina. Zastosowanie tego systemu, służy do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych drewnem oraz paliwami stałymi. Przy przebudowie kotłowni z istniejącymi kominami starego typu, ma zastosowanie system rur i kształtek żaroodpornych montowanych we wnętrzu komina. System stosuje się w kanałach o przekroju prostokątnym, swoim kształtem idealnie można go dopasować się do istniejącego przekroju komina i maksymalnie wykorzystać przestrzeń. W wyniku tego otrzymujemy nowy komin mieszczący się w starym. Dobór komina nie jest obojętny i uzależniony jest od wymiarów wewnętrznych i wysokości istniejącego komina.

Elementy żaroodporne wykonywane są ze stali o grubości od 0,8mm do 1mm i łączą się ze sobą liniowo poprzez wykonanie spawu plazmowego. Zastosowanie w tym procesie argonu wyklucza możliwość utleniania się stali i zapewnia wysoką szczelność połączeń.
Należy pamiętać o przeglądzie i okresowym czyszczeniu komina wykonanym przez mistrza kominiarskiego za pomocą odpowiednich szczotek wykonanych z plastiku lub chromoniklu.

Specyfikacja techniczna
Przeznaczeniepaliwa stałe
Grubość materiału0,8 mm-1 mm
Materiałstal 1.4404
Temperatura pracy600º C
Zakres średnic100 mm-120 mm

System jednościenny z uszczelką z blachy kwasoodpornej do pieców z zamkniętą komorą spalania

System przeznaczony jest do bezpiecznego odprowadzenia spalin z pieców gazowych oraz olejowych z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych. Dla uzyskania wymaganej gazoszczelności pomiędzy poszczególnymi elementami zastosowano specjalne uszczelki.

Charakterystyka
Systemy kominowe z uszczelką służą do odprowadzania spalin z kotłow grzewczych z zamkniętą komorą spalania. Bardzo niska temperatura spalin w tych urządzeniach pozwala na zaoszczędzenie paliwa, a także obniża niekorzystny wpływ na środowisko. Piece z zamkniętą komorą spalania wykorzystują część ciepła zawartego w spalinach przez schłodzenie i wykorzystanie pary wodnej z produktów spalania.

Poszczególne elementy systemu kominowego wykonane są z blachy kwasoodpornej. Rury łączone są ze sobą metodą kielichową. Dla wymaganej gazoszczelności pomiędzy poszczególnymi elementami zastosowano specjalne uszczelki.

Specyfikacja techniczna
Przeznaczeniegaz; olej
Grubość materiału0,5 mm-0,6 mm
Materiałstal kwasoodporna 1.4521
Temperatura pracy200º C
Zakres średnic60 mm-200 mm

System kominowy powietrzno-spalinowy z blachy kwasoodpornej

System przeznaczony jest do bezpiecznego odprowadzenia spalin z pieców gazowych oraz olejowych z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych.System złożony z dwóch rur umieszczonych jedna w drugiej. Dla uzyskania wymaganej gazoszczelności i wodoszczelności pomiędzy poszczególnymi elementami zastosowano specjalne uszczelki.

Charakterystyka
System kominowy powietrzno-spalinowy tzw. „Turbo” posiada wysoką gazoszczelność i wodoszczelność, dzięki zastosowaniu specjalnych uszczelek. System daje możliwość podłączenia urządzenia gazowego w pomieszczeniach nie posiadających wentylacji, gdyż zasysanie potrzebnego powietrza odbywa się w tym przypadku z zewnątrz. W tym przypadku podnosi się także sprawność kotła, ponieważ rura spalinowa oddaje ciepło powietrzu zasysanemu przez kocioł.

System złożony z dwóch rur umieszczonych jedna w drugiej. Wewnętrzna rura to przewód spalinowy przeznaczony do odprowadzania spalin o niskiej temperaturze. Zewnętrzna rura to przewód powietrzny przeznaczony do zasysania powietrza potrzebnego w procesie spalania.

Specyfikacja techniczna
Przeznaczeniegaz; olej
Grubość materiału0,5 mm-0,6 mm
Materiałstal kwasoodporna 1.4521/1.4509
Temperatura pracy200º C
Zakres średnic60 mm-160mm

System kominowy typu ALUFOL

Wkład kominowy typu Alufol jest przeznaczony do ochrony wnętrza przewodu kominowego przed agresywnym działaniem odprowadzanych spalin gazu ziemnego o temperaturze do 150º C.Dużym atutem wkładów Alufol jest możliwość ich stosowania w przewodach kominowych z miejscowymi krzywiznami oraz przewężeniami, unikając w ten sposób uciążliwych dla mieszkańców robót budowlanych prowadzonych wewnątrz budynków, jak rozkucia, przebicia czy przemurowania.

Charakterystyka
Wkład kominowy typu Alufol jest przeznaczony do ochrony wnętrza przewodu kominowego przed agresywnym działaniem odprowadzanych spalin gazu ziemnego o temperaturze do 150 st. C. Doskonale nadaje się również do uszczelniania przewodów wentylacyjnych. Wkład Alufol ma zastosowanie we wszystkich budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych i innych niezależnie od kształtu przewodu spalinowego czy wentylacyjnego. Wkład dokładnie kopiuje kształt przewodu kominowego, dlatego zastosowanie metody Alufol pozwala zachować dotychczasowy przekrój kanału spalinowego lub wentylacyjnego. Dużym atutem wkładów Alufol jest możliwość ich stosowania w przewodach kominowych z miejscowymi krzywiznami oraz przewężeniami, unikając w ten sposób uciążliwych dla mieszkańców robót budowlanych prowadzonych wewnątrz budynków, jak rozkucia, przebicia czy przemurowania.

Wkłady produkowane są w następujących rozmiarach:

  • obwód przewodu kominowego do 60 cm (np. przekrój 140 x 140, f 150)
  • obwód przewodu kominowego do 90 cm (np. przekrój 140 x 270)
  • obwód przewodu kominowego do 120 cm (np. przekrój 270 x 270)
  • obwód przewodu kominowego do 150 cm
  • obwód przewodu kominowego do 180 cm.

Maksymalna długość wkładu Alufol wynosi 40 mb.
Wkład jest kwasoodporny, gazoszczelny, wodoszczelny, chemicznie obojętny, nienasiąkliwy, odpowiednio odporny na tarcie z wyjątkiem stalowych strun i szczotek. Gładka powierzchnia wkładu znacząco zwiększa ciąg kominowy. Okres trwałości wkładu Alufol został określony na podstawie badań i doświadczeń na co najmniej 20 lat. Montaż wkładu trwa około 1 godziny i eliminuje wszelkie uciążliwe roboty budowlane związane z przebudową i remontem kominów systemem tradycyjnym. Wkład Alufol instaluje się przez otwór wylotowy w czapie kominowej do otworu wyczystnego, a w kanale kominowym zostaje rozłożony za pomocą sprężonego powietrza.

Struktura materiałowa wkładów kominowych Alufol jest następująca:

  • folia polietylenowa PE ALUFIN 240
  • tkanina z włókna szklanego STR-020-100
  • folia aluminiowa kwasoodporna o grubości 0.12 mm pokryta topliwą folią polipropylenową
  • rozpierająca folia polietylenowa (rękaw technologiczny)

Wkłady przeznaczone do zabezpieczania przewodów wentylacyjnych nie mają w swej strukturze warstwy tkaniny z włókna szklanego. Montaż wkładu Alufol powinien być poprzedzony oceną stanu technicznego przewodu kominowego bądź wentylacyjnego. Przewód musi być drożny na całej długości. Wkład Alufol o odpowiednim wymiarze i długości należy wciągnąć za pomocą linki przez otwór wyczystny lub wlotowy, a następnie umieścić wkładkę na właściwym miejscu. Rozparcie wkładki po wewnętrznych ściankach przewodu kominowego wykonuje się przez kilkukrotne wtłoczenie sprężonego powietrza do wnętrza wkładki (rękawa rozpierającego) z zamkniętym wlotem i wylotem, aż do dokładnego rozparcia wkładki na ściankach przewodu kominowego. Ciśnienie wtłaczanego powietrza powinno wynosić 0,2 MPa. Następnie należy wyciągnąć rękaw technologiczny, wykonać otwór wlotu spalin i osadzić rozetę, łącząc ją z wkładem Alufol za pomocą silikonu wysokotemperaturowego. Na czapce kominowej należy wyłożyć końcówkę wkładu Alufol, zamocować płytę dachową oraz wywiewkę. W otworze wyciorowym należy koniec wkładu Alufol włożyć w osadzony uprzednio element wyczystny z odskraplaczem i drzwiczkami.

Wkład Alufol posiada Aprobatę Techniczną stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. Ponadto zgodnie z Oceną Higieniczną wydaną przez PZH w Warszawie wkład Alufol uzyskał pozytywną ocenę pod względem zdrowotnym.

Specyfikacja techniczna
Przeznaczeniegaz; wentylacja
Grubość materiału0,12 mm
Materiałfolia aluminiowa kwasoodporna
Temperatura pracy150 C
Zakres obwodówdo 1800 mm