Frezowanie kominów

Frezowanie kominów

Technologia frezowania przewodów kominowych jest nowoczesną bezinwazyjną metodą( bez konieczności rozbierania cegieł lub kucia bruzd w ściankach komina ) pozwalającą skutecznie powiększyć pole powierzchni czynnej przekroju poprzecznego danego przewodu kominowego aż do pożądanej średnicy, choć nie więcej niż o 1/3 szerokości cegieł wiązania komina.

Zalety urządzenia do frezowania przewodów kominowych:
1.możliwość oczyszczania wnętrz przewodów kominowych z bardzo twardych i trudnych
do usunięcia złogów sadzy szklistej lub smoły
2.możliwość wygładzenia ścianek wewnątrz przewodów kominowych z wypływów i nawisów zaprawy, fug, cegieł bez uszkodzenia ich pierwotnej struktury
3.możliwość usuwania nawisów gruzu, tzw. odgruzowywanie przewodów kominowych
4.możliwość usuwania zawężeń wewnątrz przewodów kominowych (poszerzenie komina )

Świadczymy usługi dla spółdzielni mieszkaniowych, osób prywatnych, firm i instytucji